Pensioenregister toont pensioenscenario’s - 8 oktober webinar over werking ervan

Nieuws
geplaatst op 3-10-2019  

Sinds vorige week toont het pensioenregister aan deelnemers extra gepersonaliseerde informatie over het te verwachten pensioen in drie scenariobedragen. De scenariobedragen zijn nettobedragen inclusief AOW. Met deze ‘vooruitblik’ krijgen deelnemers meer inzicht in de te verwachten pensioenuitkering als de economie mee of tegen zit.  

Onder het tabblad ‘voortuitblik’ op mijnpensioenoverzicht.nl wordt extra, gepersonaliseerde informatie getoond over de huidige pensioenregeling via drie scenariobedragen. Daarbij wordt rekening gehouden met economische ontwikkelingen, beleggingsresultaten en het effect van inflatie op de koopkracht van het pensioen. 

Scenario’s in sommige gevallen nog niet zichtbaar 

Niet alle pensioenuitvoerders kunnen de scenario’s al helemaal berekenen. In dat geval betekent dit dat deelnemers die inloggen geen scenariobedragen te zien krijgen op de vooruitblik-pagina. Zij krijgen een melding dat de scenariobedragen niet kunnen worden getoond, omdat (een van) de pensioenuitvoerder(s) deze niet heeft aangeleverd. De verwachting is dat alle informatie eind oktober voor alle deelnemers beschikbaar is. 

Webinar scenariobedragen 

Op dinsdag 8 oktober organiseren we een webinar over de werking van de scenariobedragen. Daarbij worden voor verschillende soorten verzekerde regelingen concrete voorbeelden getoond. Meer informatie? Ga naar het ledenbericht over het webinar. 

Categorien: Pensioenen