Pensioenfederatie lanceert tool ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik’.

Pensioenfederatie lanceert tool ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik’.

De Pensioenfederatie heeft een tool beschikbaar gesteld waarmee relatief eenvoudig te bepalen is of een bedrijf onder een verplichtstelling valt voor uitvoering van de pensioenregeling. De tool geeft een indicatie met welk pensioenfonds contact moet worden opgenomen om de pensioenregeling onder te brengen. Ook in het geval een werkgever de bedrijfsactiviteiten wijzigt, kan de tool gebruikt worden om (mede) te beoordelen of een bedrijf onder een (ander) verplicht pensioenfonds valt.

De tool is binnen de pensioencommissie besproken. De commissie vindt de tool een waardevolle tool voor een eerste indicatie. Wel is duidelijk dat je al adviseur niet volledig en uitsluitend op de uitkomsten van de tool kan afgaan. Er wordt slechts een indicatie gegeven van een mogelijk verplicht fonds voor de uitvoering van de pensioenregeling. Bijvoorbeeld: als er bij het gebruik van de tool geen fonds wordt getoond, betekent dit nog niet dat er geen sprake hoeft te zijn van de verplichting om de pensioenregeling bij een bepaald fonds onder te brengen.

De gratis tool vindt je hier: www.bijwelkpensioenfondshoorik.nl.