Overzicht met actualiteiten rond zorgverzekeringen per 2024

Overzicht met actualiteiten rond zorgverzekeringen per 2024

Vanuit Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de brancheorganisatie van zorgverzekeraars, wordt jaarlijks in het najaar een overzicht opgeleverd met daarin de belangrijkste wijzigingen rondom de Zorgverzekeringswet. Dit document kan dienen als ondersteuning voor de PE van iedereen die zich met zorgverzekeringen bezig houdt. Het stuk is daarmee interessant voor medewerkers van zorgverzekeraars, maar uiteraard ook voor adviseurs die zich bezig houden met zorgverzekeringen.

Het document wordt geschreven door de zogenaamde “Kenniskern” van ZN. Naast een vertegenwoordiger van ZN, de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) en een medewerker van CZ vanuit de zorgverzekeraars, levert ook Adfiz een bijdrage aan dit document. Uiteraard stellen wij dit document met de actualiteiten rondom zorgverzekeringen per 2024 graag ter beschikking aan financieel adviseurs.

Het document is hier te downloaden.