Overleg met Zwitserleven over actualisering samenwerkingsvoorwaarden

Overleg met Zwitserleven over actualisering samenwerkingsvoorwaarden

Vanuit de ledenkring hebben we vragen ontvangen over de aanpassing van de samenwerkingsvoorwaarden van Zwitserleven.

Zwitserleven heeft de aangepaste voorwaarden eind vorig jaar aan bemiddelaars toegezonden. Met de verzekeraar is afgesproken om de aanpassingen inhoudelijk af te stemmen. Het overleg hierover zal op korte termijn plaatsvinden en over de voortgang houden we je op de hoogte.