Overheid biedt extra geld voor verduurzaming

Overheid biedt extra geld voor verduurzaming

Hoewel het kabinet demissionair is, wordt er nog steeds flink geld uitgegeven. Daarbij is verduurzaming van huizen een belangrijk onderwerp. Er wordt extra geld gestopt in het ISDE-subsidiefonds en ook het beschikbare budget van het Nationaal Isolatieprogramma wordt nog voor 2023 verhoogd. 

ISDE 
ISDE staat voor Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren. Dit programma wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een ISDE subsidieaanvraag moet ook bij de RVO worden ingediend en kan worden aangevraagd door eigenaren van koopwoningen die hun woning die als hoofdverblijf dient, willen verduurzamen. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet, een zonneboiler, elektrische kookvoorzieningen en/of verschillende isolatiemaatregelen. Op de themapagina van de RVO is veel informatie te vinden over deze subsidiemogelijkheid, inclusief rekentool en aanvraagformulier. 

Eind september 2023 is bekend geworden dat het subsidiebedrag vanuit ISDE voor 2023 is opgehoogd van €350 miljoen naar €560 miljoen. Half augustus was er van de oorspronkelijke €350 miljoen nog maar €75 miljoen beschikbaar, dus dit is een welkome aanvulling van de subsidiepot. 

Nationaal Isolatieprogramma 
In 2022 is een begin gemaakt met het Nationaal Isolatieprogramma. Doel van dit programma is om 2,5 miljoen woningen beter te isoleren in de periode tot en met 2030. De focus hierbij ligt op de circa 1 miljoen slecht geïsoleerde woningen met label E, F of G. Totaal tot en met 2030 is hier ongeveer €4 miljard voor beschikbaar. 

Het Nationaal Isolatieprogramma kent vier actielijnen: 

  1. Lokale aanpak isoleren 750.000 koopwoningen samen met gemeenten; 
  2. Isoleren van 1 miljoen huurwoningen door verhuurders; 
  3. Versneld isoleren van 750.000 koopwoningen op eigen initiatief; 
  4. Samen energie besparen met laagdrempelige maatregelen. 

Voor de eerste actielijn is in 2023 €425 miljoen beschikbaar, maar het kabinet wil hier nog €119 miljoen extra voor ter beschikking aan gemeenten stellen. Met dit geld kunnen gemeenten woningisolatie stimuleren, bijvoorbeeld door het bieden van extra subsidie bovenop landelijke subsidies. Op deze manier hoopt de overheid dat het geld goed terecht komt bij mensen in slecht geïsoleerde huizen in kwetsbare wijken en zo kan bijdragen aan de aanpak van energiearmoede.