Over de grenzen heen kijken

Over de grenzen heen kijken

Afgelopen week was er een BIPAR-bijeenkomst in Helsinki. De Finse markt is een voorbeeld van een markt waarin slechts enkele nationale verzekeraars de dienst uitmaken. In deze markt waar niet of nauwelijks intermediairs actief zijn ontbreekt de dynamiek, is sprake van verschraling van dienstverlening en is toetreding van nieuwe spelers bijzonder moeilijk. Het is goed om daar kennis van te nemen en te analyseren wat daar gebeurt.    

Het is belangrijk om met elkaar een visie te vormen over de inzet binnen Europa, want een almaar groeiend deel van onze wet en regelgeving komt uit Europa. Tegelijk is het van belang om actuele ontwikkelingen te delen met collega intermediairs uit verschillende EU-lidstaten. Grensoverschrijdende dienstverlening neemt in belang toe en incidenten in de ene lidstaat kunnen gevolgen hebben voor andere lidstaten. Als dan sprake is van falend toezicht in de betreffende lidstaat heeft dat direct gevolgen voor andere lidstaten.  

De oplossing is niet meer en nieuwe Europese regels, maar betere samenwerking en uitwisseling van informatie tussen nationale toezichthouders en daadwerkelijk gebruik maken van de mogelijkheden voor handhaving waarover toezichthouders al op basis van huidige wet en regelgeving kunnen beschikken. Samen met BIPAR voeren we dat gesprek met de Europese toezichthouder EIOPA, de Europese regelgevers en nationale spelers. Dat gesprek kan BIPAR goed voeren omdat ze door Adfiz en collega-brancheverenigingen goed op de hoogte worden gehouden van wat er speelt.  

Samen sterk geldt voor de inzet vanuit BIPAR voor onze Europese lobby. Het is goed dat wij als Adfiz daar aan tafel zitten.