Opname bedrag ineens uitgesteld tot 2023

Nieuws
geplaatst op 13-1-2021  

De inwerkingtreding van de wet Bedrag ineens, RVU en verlofsparen wordt op het punt van opname van een bedrag ineens een jaar uitgesteld; niet in 2022, maar in 2023. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek uit de Eerste Kamer op de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Met dit uitstel krijgen pensioenuitvoerders meer tijd om zich voor te bereiden op deze nieuwe wet. Ook wil de minister de extra tijd gebruiken om te kijken welke eventuele aanpassingen nodig zijn in de wet om de uitvoerbaarheid te verbeteren.  

Op verzoek van de Tweede Kamer had de minister een tweede afkoopmoment voor opname van een bedrag ineens in het wetsvoorstel opgenomen. Opname van een bedrag ineens zou hiermee niet alleen mogelijk zijn op het moment van de pensioeningang, maar ook in de maand januari in het jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. 

Pensioenuitvoerders stellen dat een extra moment vrijwel onuitvoerbaar is. Het zorgt voor een disproportionele complexiteit op het gebied van administratie en communicatie en tot kostenstijging. De minister kijkt nu welke aanpassingen nodig zijn om de uitvoerbaarheid te verbeteren. De vrijstelling RVU-heffing en verruiming voor verlofsparen is met terugwerkende kracht in werking getreden per 1-1-2021.

Categorien: Pensioenen