Opleidingsdag rondom het vormgeven van transitietrajecten op basis van Wtp

Opleidingsdag rondom het vormgeven van transitietrajecten op basis van Wtp

In oktober organiseert Adfiz op 5 locaties in het land een opleidingsdag Wet toekomst pensioenen voor adviseurs. De opleidingsdag biedt deelnemers praktische handvatten om op kantoorniveau de organisatie van het transitietraject binnen de eigen pensioenportefeuille aan te pakken. De opleidingsdag is opengesteld voor zowel leden als niet-leden.

Deelnemers gaan tijdens de opleidingsdag aan de slag met het aanpassen en vormgeven van pensioenregelingen aan de regelgeving van de Wet toekomst pensioenen. Dit doen zij aan de hand van een stappenplan dat Adfiz heeft laten ontwikkelen. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn:

  • het zorgdragen voor een evenwichtige transitie,
  • het vormgeven van een adequate compensatie,
  • het opstellen van een transitieplan volgens wettelijke eisen,
  • het begeleiden van het arbeidsvoorwaardelijke traject om wijzigingen door te voeren en
  • de nieuwe eisen t.a.v. het nabestaandenpensioen.

De opleidingsdagen worden verzorgd door ervaren Adfiz-leden: 

  • Judith Scherrenberg: Master in Pensions and Life Assurance, docent, vice-voorzitter CDFD en mede-eigenaar van My Personal Finance en
  • Ronald Hut: Master in Pensions and Life Assurance, docent, lid PE-commissie CDFD, lid van de commissie Pensioen van Adfiz en eigenaar van Hut Pensioen&Verzuim Advies.

Op onze expertise en die van de Pensioencommissie is in de afgelopen jaren regelmatig beroep gedaan door partijen als het ministerie van Sociale Zaken en de Stichting van de Arbeid (StvdA) en door Kamerleden. Zo waren we nauw betrokken bij het opstellen van een format voor het Transitieplan, stelden we op verzoek van de StvdA een handreiking Pensioendienstverlening op maat op en waren we een van de samenwerkingspartners voor het informatieplatform werkenaanonspensioen.nl. 

Locaties

Het programma van de opleidingsdagen start om 9.30u (inloop 9.00u) en duurt tot 17.00u. Een lunch is inbegrepen.

Kosten

Als Adfiz-lid betaal je voor deze opleidingsdag rondom het vormgeven van transitietrajecten op basis van de Wtp €195,- (niet-leden €495,-).