Op verzoek: extra tools gegevensverwerking bij werknemersvoorzieningen en –regelingen

Nieuws
geplaatst op 19-6-2018  

Vanuit de ledenkring ontvingen we meerdere keren het verzoek om het Statement dat je met een werkgever geen verwerkersovereenkomst hoeft te sluiten (bij werknemersvoorzieningen en  -regelingen) in het Engels te ontvangen. Wij hebben dit statement daarom naar het Engels laten vertalen. Daarnaast hebben we in de Nederlandse versie een concepttekst toegevoegd waarmee je met werkgever overeenkomt hoe je zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaat.

In het statement wordt uitgelegd dat een financieel adviseur weliswaar via de werkgever persoonsgegevens van medewerkers ontvangt, maar dat dit hem nog niet tot verwerker maakt. Het verwerken van deze persoonsgegevens is geen primaire opdracht die de financieel adviseur ten behoeve van de werkgevers uitvoert. Het vloeit logischerwijs voort uit de dienstverlening die hij aan de werkgever levert. De financieel adviseur neemt op grond hiervan de positie van verwerkingsverantwoordelijke in. In contact met de werkgever kun je ook verwijzen naar het bericht van MKB Nederland hierover.

Download het Statement in het Engels.

Eerder hebben we ook het Privacy-statement in het Engels aangeboden.  

Categorien: Privacy