Ook in 2022 focus van de AFM op de zorgplicht in de beheerfase

Ook in 2022 focus van de AFM op de zorgplicht in de beheerfase

De AFM heeft onlangs de jaaragenda 2022 gepubliceerd met de prioriteiten en andere toezichtactiviteiten. In het stuk gaat de AFM in op de belangrijkste ontwikkelingen zoals het belang van transparantie in de duurzaamheidstransitie financiële sector en het belang van zorgvuldige en realistische pensioencommunicatie vanwege de aanpassing van het Nederlandse pensioenstelsel. 

Binnen het toezicht gebied financiële dienstverlening stelt de AFM 3 prioriteiten: 

  • waarborgen van belangen van deelnemers in nieuw pensioenstelsel 
  • beschermen van retail beleggers, en  
  • verantwoorde kredietverstrekking door aanbieders aan consumenten  

Extra aandacht vraagt de AFM voor de dienstverlening van financiële ondernemingen tijdens de looptijd van een financieel product of dienst, de zogenoemde beheerfase. De AFM kondigt aan in gesprek te gaan met de financiële ondernemingen om te kijken hoe zij klanten ook na het afsluiten van het product of de dienst kunnen blijven ondersteunen. Daarnaast gaat de AFM in dialoog met de financiële sector om te onderzoeken hoe consumenten gestimuleerd kunnen worden om periodiek aandacht te geven aan het onderhoud van hun financiële situatie. Wij zijn hierover met de toezichthouder en het ministerie in gesprek om te kijken hoe het regelgevend kader dit beter kan faciliteren.  

Het is goed dat de wetgever en de toezichthouder aandacht hebben voor dienstverlening in de beheerfase en met de sector in dialoog gaat om te kijken hoe knelpunten kunnen worden weggenomen. Daarbij is van belang dat de adviseur voldoende in staat wordt gesteld om de dienstverlening in de beheerfase in te richten en dat daar een adequate beloning tegenover staat.