Onderzoek van NHG naar verduurzaming in het adviesgesprek

Onderzoek van NHG naar verduurzaming in het adviesgesprek

NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is uiteraard een bekende partij in de hypotheekmarkt. NHG wil verantwoorde woonfinanciering voor meer consumenten mogelijk te maken door toegang te bieden tot verantwoorde financiering voor koop en verbetering van een woning, hulp bij beheer en behoud van de woning en het fungeren als vangnet in kwetsbare situaties. 

Verduurzaming is ook bij NHG een belangrijk onderwerp. Op de site van NHG is veel informatie te vinden over hoe een huis verduurzaamd kan worden en hoe de adviseur daarbij kan helpen. NHG heeft over dit onderwerp een vragenlijst uitgezet onder de samenwerkende adviseurs. De vragenlijst bevat ongeveer 40 (meest meerkeuze-)vragen die gaan over de ervaring van adviseurs met het bespreken van verduurzaming in het adviesgesprek. Op basis van de uitkomsten wil NHG bekijken welke kansen er liggen om adviseurs verder te helpen en te ontzorgen op dit onderwerp. 

NHG: Jouw tijd [als adviseur] is kostbaar, en die zet je in voor jouw klant. Ik weet dat een vragenlijst niet op jouw prioriteitenlijst staat. En dat is nu net mijn vraag. Want jij bent de deskundige, hebt de kennis en een duidelijke mening. Daarom wil ik je vragen om een aantal vragen te beantwoorden die gaan over jouw ervaring met het bespreken van verduurzaming in het adviesgesprek. 

Vanuit NHG willen we met jouw antwoorden oplossingen bedenken die het jouw adviespraktijk makkelijker maakt. De tijd die nodig is voor jou om de vragen te beantwoorden duurt hooguit 10 minuten. Die kan ik je niet teruggeven. Wel kan ik je de garantie geven dat je antwoorden geanonimiseerd worden, en dus vertrouwelijk worden behandeld. 

Als je de vragenlijst gaat invullen, wil ik je vast hartelijk bedanken voor je tijd.” 

NHG heeft aan Adfiz gevraagd om de survey onder de leden uit te zetten. En dat doen wij uiteraard graag. Via deze link kun je de vragenlijst benaderen. Wij hopen dat veel adviseurs willen reageren op deze vragenlijst.