Nieuwe SWO Monuta

Nieuwe SWO Monuta

Monuta heeft een nieuwe SWO opgesteld voor het intermediair waarmee ze samenwerkt. Hierover hebben we in de afgelopen periode overleg gevoerd met de verzekeraar. Op ons verzoek heeft Monuta diverse wijzigingen doorgevoerd. 

Wij hebben gesproken over de bepalingen in de nieuwe overeenkomst op grond waarvan Monuta algemene informatie over de uitvaartverzekering wil kunnen toesturen aan de klant. Wij zijn op dit punt met Monuta overeengekomen dat kantoren die hier bezwaar tegen hebben, een versie van de samenwerkingsovereenkomst kunnen ontvangen waarin de betreffende passages niet zijn opgenomen. Deze versie zal Monuta medio april ter beschikking stellen. Wij zullen je hierover informeren en plaatsen deze versie dan eveneens op de site. 

De SWO mét bepaling over het toesturen van algemene informatie aan de klant vind je hier. Onze reactie op deze SWO vind je hier. 

Zoals altijd wijzen we je erop dat het besluit om al dan niet een samenwerking aan te gaan op basis van deze – gewijzigde – overeenkomst altijd bij jezelf ligt.