Nieuwe SWO Midglas glasverzekeraar volledig in overeenstemming met Refertemodel en addendum IDD

Nieuws
geplaatst op 28-10-2019  

Uit de ledenkring hebben we de samenwerkingsovereenkomst van Midglas glasverzekeraar ter beoordeling voorgelegd gekregen. We hebben deze SWO beoordeeld en samen met ons commentaar met Midglas gedeeld. Over dit commentaar hebben we constructief en positief met Midglas afstemming gehad. 

De verzekeraar heeft onze voorstellen ter harte genomen en wijzigingen doorgevoerd in de SWO. Het resultaat is een nieuwe overeenkomst die volledig aansluit bij het Refertemodel en het addendum IDD. Met andere woorden: Midglas scoort op alle thema’s groen. De SWO, ons commentaar en alle overige relevante documenten vind je hier. Midglas zal de aangepaste versie van de SWO vanaf nu aan adviseurs/bemiddelaars aanbieden en laten ondertekenen. 

Categorien: SWO