Na het zomerreces: in gesprek met Erik Ronnes

Nieuws
geplaatst op 16-9-2019  

Het zomerreces van de Tweede Kamer is voorbij en de politiek maakt zich op voor Prinsjesdag. Ook de activiteiten van de financiële commissie van de Tweede Kamer zijn weer gestart en diverse onderwerpen liggen voor ter behandeling. Een goed moment om met Kamerleden in gesprek te gaan over actuele en voor onze sector relevante onderwerpen. Afgelopen week spraken we met Erik Ronnes (CDA).  

Onderwerpen op de agenda waren onder andere de vervolgacties op de evaluatie van het provisieverbod en de actuele vraagstukken in de woningmarkt. Voor wat betreft de vervolgacties hebben we gesproken over de stand van zaken en de inzet op de diverse onderwerpen. Ronnes heeft zich eerder kritisch uitgelaten over doorgeschoten transparantie en aandacht gevraagd voor de risico’s daarvan. De uitwerking van de vervolgstappen ligt nu bij Financiën 

Verder gaf Ronnes aan een goede marktwerking van belang te vinden. Hij staat open voor voorbeelden uit de adviespraktijk van initiatieven die de toegang voor de klant tot de woningmarkt verbeteren of van knelpunten waar adviseurs tegenaanlopen bij de klantbediening. Een voorbeeld van dat laatste is de terughoudendheid van sommige aanbieders om klantgegevens te delen met de adviseur. Wij hebben met Ronnes afgesproken daar bij hem op terug te komen. Dus als je voorbeelden hebt waaruit bovenstaande blijkt, ontvangen wij die graag via info@adfiz.nl