Movir verstrekt op verzoek weer jaaropgave betaalde AOV-premie

Movir verstrekt op verzoek weer jaaropgave betaalde AOV-premie

Aan adviseurs werd dit jaar door Movir geen jaaropgave van de betaalde AOV-premie verstrekt. Het gaat om een jaaropgave voor de Belastingdienst, waarin is opgenomen hoeveel AOV-premie een klant heeft betaald in 2021. 

Navraag bij Movir leert dat het niet verstrekken van deze jaaropgave te maken heeft met het gegeven dat de maatschappij hierop het burgerservicenummer (BSN) vermeld. Het BSN mag alleen in een beperkt en wettelijk voorgeschreven aantal situaties worden gebruikt en verstrekt. Om adviseurs die deze jaaropgave nodig hebben tegemoet te komen, is met Movir afgesproken dat deze jaaropgave - op verzoek - alsnog wordt verstrekt. Movir zal de jaaropgave dan via een beveiligde verbinding aan de adviseur verstrekken. Movir heeft aangegeven te onderzoeken of de jaaropgave in de toekomst weer standaard ter beschikking kan worden gesteld via het adviseursportaal.