Model Datalekregister beschikbaar in kennisdossier Privacy

Nieuws
geplaatst op 22-10-2020  

Aan het Privacyportaal van Adfiz is een model toegevoegd om eventuele datalekken die zich binnen je bedrijf voordoen vast te leggen. Je bent verplicht op grond van de AVG om datalekken bij te houden in een overzicht. Het gaat hierbij om datalekken waarvan je melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook om datalekken die je niet hoeft te melden. 

>> naar het model Datalekregister 

Hoewel de wijze waarop je datalekken bijhoudt vormvrij is, gelden er wel bepaalde wettelijke eisen ten aanzien van zaken die in het overzicht verplicht moeten staan. Het overzicht moet in ieder geval de feiten weergeven omtrent het datalek, de gevolgen voor de betrokkenen en de maatregelen die zijn genomen om het risico voor betrokkenen tegen te gaan en herhaling te voorkomen. 

Op basis van de wettelijke eisen én aanbevelingen van de Auortiteit Persoonsgegevens hebben we een format voor een datalekregister opgesteld. Het datalekregister bestaat uit meerdere rubrieken. Per rubriek wordt een toelichting gegeven als hulp bij het invullen. Het datalekregister is ook bedoeld om je behulpzaam te zijn om datalekken op regelmatige basis te bespreken met de verantwoordelijken binnen je bedrijf.  

Meer weten over AVG-gerelateerde onderwerpen? Bezoek dan ons kennisdossier Privacy 

 

 

Categorien: Privacy