Minister roept op Anw-hiaatverzekering of nabestaanden-overbruggingspensioen te overwegen bij vormgeving nieuw nabestaandenpensioen

Minister roept op Anw-hiaatverzekering of nabestaanden-overbruggingspensioen te overwegen bij vormgeving nieuw nabestaandenpensioen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt sociale partners bij de vormgeving van een nieuw nabestaandenpensioen de mogelijkheid van het toevoegen van een Anw-hiaatverzekering of nabestaandenoverbruggingspensioen te overwegen, wanneer dit passend is. Op deze manier moet worden tegemoetgekomen aan het (soms) grote verschil in de uitkering van het partnerpensioen bij overlijden vlak voor of vlak na de pensioendatum.

De minister wijst erop dat deze verzekeringen kunnen bijdragen aan een adequate dekking bij het overlijden voor de pensioendatum en aan het verkleinen van het verschil tussen het partnerpensioen voor en na de pensioendatum. De minister wijst erop dat het opnemen van deze verzekeringen moeten worden bezien in relatie tot de uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van het nabestaandenpensioen in de specifieke pensioenregeling.