Minister Ollongren roept geldverstrekkers op data te delen met adviseurs

Nieuws
geplaatst op 25-3-2021  

Veel adviseurs ervaren terughoudendheid bij geldverstrekkers om leningdata te delen tijdens de beheerfase van de hypotheek. De omvang en de gevolgen van dit probleem dringt ook steeds meer door bij de beleidsmakers in Den Haag. In het verslag van het Platform Hypotheken 2020 roept minister Ollongren geldverstrekkers op om actiever aan de slag te gaan met data delen in de beheerfase. De Minister benadrukt dat data delen in de beheerfase grote toegevoegde waarde heeft, omdat zo beter ingespeeld kan worden op de financiële situatie van de klant. 

Tijdens het Platform Hypotheken heeft Adfiz naast Florius en HDN een presentatie gegeven over het belang van en de manier waarop data gedeeld kan worden. Hierin hebben we samen met Tulp Hypotheken ons Convenant data delen toegelicht. Wij zijn blij dat Ollongren de sector oproept om actief met dergelijke initiatieven aan de slag te gaan. Adfiz zal dit voorjaar opnieuw met geldverstrekkers in gesprek gaan om tot betere afspraken te komen over data delen. 

Duurhuurders en starters 
Naast data delen stond de problematiek van starters en duurhuurders centraal bij het Platform Hypotheken 2020. Uit de pilot duurhuurders van BLG bleek dat zo’n 39% van de duurhuurders ‘gewoon’ een hypotheek kan krijgen binnen de bestaande leennormen. Adfiz is met BLG in gesprek om de informatievoorziening voor deze doelgroep beter te ontsluiten. Naast deze groep blijft er nog een meerderheid van duurhuurders over die niet binnen de leennormen past en dus is aangewezen op maatwerk (of in het geheel niet in aanmerking komen voor een hypotheek).  

De oproep tot maatwerk voor starters en duurhuurders ligt er al enkele jaren en uit de praktijk blijkt dat dit niet of nauwelijks van de grond komt. Het aantal geldverstrekkers dat hier concreet op inspeelt is nog altijd op een hand te tellen. Met minister Ollongren zijn wij blij met het initiatief van NHG om met een NHG-hypotheek te komen voor duurhuurders die zijn aangewezen op maatwerk. Enkele jaren geleden bleek participatie van NHG een van de succesfactoren om maatwerk voor senioren middels een werkelijke lasten toets van de grond te krijgen. Wij staan dan ook in contact met NHG om ervoor te zorgen dat adviseurs maximaal worden betrokken op deze veelbelovende pilot  

Platform Hypotheken 2022 
Vanwege de coronacrisis liep het Platform Hypotheken 2020 ook door in 2021. In de loop van dit jaar zal de inventarisatie van onderwerpen voor het Platform Hypotheken 2022 van start gaan. Knelpunten die door Adfiz-leden in de afgelopen jaren zijn aangedragen, zijn mede dankzij het Platform Hypotheken inmiddels aangepakt. Merk jij in je adviespraktijk dat bepaalde doelgroepen nog altijd geen hypotheek kunnen krijgen, terwijl dit in de meeste gevallen wel verantwoord is? Laat het weten via info@adfiz.nl  

Categorien: Hypotheken