Minister Koolmees informeert de Eerste Kamer dat pensioenfondsen geen RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) mogen uitvoeren

Nieuws
geplaatst op 11-8-2021  

Minister Koolmees heeft op verzoek van de Eerste Kamer onderzocht of pensioenfondsen de RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) mogen uitvoeren. De Eerste Kamer heeft de minister om een standpunt verzocht bij de behandeling van het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen. De minister komt tot de conclusie dat pensioenfondsen geen regelingen voor vervroegd uittreden (RVU) mogen uitvoeren.  

In de kern komt de reactie van de minister erop neer dat RVU geen rechtstreeks verband houdt met pensioen. Het staat te ver van de kernactiviteit ‘pensioen’ waarop een fonds zich moet richten. Hierbij verwijst hij naar regelgeving op grond waarvan pensioenfondsen zich moeten beperken tot activiteiten in verband met pensioenuitkeringen en daarmee verbonden werkzaamheden.  

Ook verwijst de minister naar het advies van de commissie Staatsen (2003) dat het kabinet heeft omarmd. Kern van dit advies is dat pensioenfondsen zich dienen te beperken tot hun kernactiviteiten; 

  • algemene risicobeheersing of fondsbeheer; 
  • administratieve uitvoering van een pensioenregeling; 
  • beleggen en beheren van financiële middelen; 
  • informatievoorziening aan deelnemers. 

Het kabinet stelt dat deze beperking nodig is met als doel dat de activiteiten van pensioenfondsen in overeenstemming blijven met de wettelijk geregelde bijzondere positie die de fondsen hebben. Zo wordt vermeden dat de belangen van deelnemers en marktpartijen (level playing field) worden geschaad. De minister wijst erop dat in de Pensioenwet (MvT) is opgenomen dat wanneer fondsen onbelemmerd de markt optreden, de kans op oneerlijke concurrentie en misbruik van de machtspositie die fondsen hebben dankzij de verplichtstelling reëel is. In dit geval zou de verplichtstelling gevaar lopen. Hierbij wijst de minister erop dat ook andere partijen de RVU kunnen uitvoeren. Ook zou het de deur kunnen openzetten voor meer taken waarop fondsen een rol kunnen spelen.   

Categorien: Pensioenen