Minister Hoekstra onderstreept belang van adviseur op taximarkt

Nieuws
geplaatst op 3-7-2019  

Gisteravond is de Kamerbrief verschenen over (on)verzekerbaarheid op de taximarkt. Deze brief bevestigt het beeld dat adviseurs in de praktijk al signaleren. Het aantal verzekeraars dat formeel actief is op de straattaximarkt is in 2019 gereduceerd tot twee verzekeraars. Het aantal spelers is in een aantal jaren meer dan gehalveerd. Hoewel het aanbod buiten de grote steden soms iets ruimer is, bevestigen deze statistieken de stelling van Adfiz dat er geen sprake is van concurrentie op de taximarkt. Uit de Kamerbrief blijkt ook dat de premies sinds 2014 bijna zijn verdubbeld. Hier staat tegenover dat de schadelast een vergelijkbare trend kent.  

Naast de stijgende schadelast wordt de toegenomen druk vanuit de DNB om ‘passende’ premies te rekenen en de relatief kleine omvang van taxi’s als verzekeringsmarkt als belangrijke oorzaken van de afgenomen verzekerbaarheid genoemd. Qua oplossingsrichtingen denkt minister Hoekstra vooral aan het terugdringen van de schadelast en een betere preventie. Wat Adfiz betreft moet zeker aandacht zijn voor deze factoren en zal de adviessector waar mogelijk haar steentje bijdragen. Echter, het verzekerbaar houden van straattaxi’s is ook een maatschappelijk vraagstuk. Daarom heeft Adfiz in de dialoogsessie van het Verbond van Verzekeraars gepleit om de mogelijkheid te onderzoeken de populatie te verbreden. Op die manier drukken een paar ernstige letselschades op een minder smalle populatie. De huidige kapitaalregels maken het verzekeren van kleine populaties als taxi’s onnodig moeilijk  

In de Kamerbrief benoemt Minister Hoekstra ook expliciet de toegevoegde waarde van financieel adviseurs in het verzekerbaar houden van taxi’s. Zo benoemt hij dat het inschakelen van een adviseur leidt tot een betere ontsluiting van het bestaande verzekeringsaanbod. Hoewel Adfiz blij is met deze erkenning en waardering voor de rol van de adviseur blijft diezelfde adviseur wel afhankelijk van het bestaande aanbod. Naast terechte aandacht voor preventie zullen wij ons blijven inzetten voor een verbreding van het verzekeringsaanbod. 

Categorien: onverzekerbaarheid