Mijnpensioenoverzicht gaat pensioenscenario’s tonen

Nieuws
geplaatst op 13-8-2019  

Deelnemers die Mijnpensioenoverzicht.nl raadplegen om de hoogte van het toekomstig pensioen te achterhalen, krijgen per 30 september 3 (mogelijke) pensioenscenario’s te zien. Pensioenuitvoerders zijn verplicht deze drie scenario’s op basis van een uniforme rekenmethodiek te berekenen.

Informatie over het te bereiken (ouderdoms)pensioen op de website van het Pensioenregister zal vanaf 30 september de volgende drie scenario’s tonen:

  1. pessimistisch scenario
  2. optimistisch scenario
  3. verwacht scenario

Via een navigatiemetafoor wordt het ouderdomspensioen in scenario’s weergegeven, waarbij rekening is gehouden met het koopkrachtrisico. Op deze manier wordt duidelijker dat de hoogte van het te bereiken pensioen niet vaststaat en dat inflatie effect heeft op de koopkracht van het pensioen. Tegelijk zullen de bedragen doorgaans afwijken van de bekende pensioenoverzichten doordat in deze scenario’s de inflatie wordt meegenomen. De navigatiemetafoor toont de AOW en de aanvullende ouderdomspensioenen in één metafoor. Het is van belang om kennis te hebben van deze nieuwe bedragen in het kader van financiële planning en informatievoorziening aan pensioendeelnemers.

Nadere uitleg Pensioenfederatie

De pensioenfederatie heeft Adfiz uitgenodigd voor een bijeenkomst met nadere uitleg over hoe je deze informatie kunt gebruiken. Onze commissies Pensioen en Financiële Planning zijn daar vertegenwoordigd. Relevante informatie naar aanleiding van deze bijeenkomst zullen we delen via een later ledenbericht.

Categorien: Pensioenen