Menzis neemt onduidelijkheid weg over collectiviteitenbrief

Nieuws
geplaatst op 24-9-2020  

Enkele weken geleden heeft Menzis een brief aan adviseurs gestuurd die de nodige stof deed opwaaien. Zo werd aangekondigd dat verzekerden mogelijk lopende het verzekeringsjaar worden afgekocht en dat een dergelijke overgang tot verlies van het bemiddelaarschap van jou als adviseur leidt. Zoals aangekondigd zijn wij hierover met Menzis in gesprek gegaan. Menzis erkent dat de brief op sommige onderdelen onbedoeld tot verwarring kan leiden en heeft een aantal zaken verduidelijkt. Wij blijven met Menzis in gesprek over de toekomstige samenwerking tussen adviseurs en deze zorgverzekeraar. 

Tussentijdse opzegging collectieve zorgverzekeringen 

Verzekerden die hun deelnamerecht aan een collectiviteit verliezen, zullen actiever dan tot op heden het geval was door Menzis worden overgevoerd naar Menzis Leefkracht. Deze collectiviteit is bedoeld voor verzekerden die bijvoorbeeld wegens een faillissement niet meer terecht kunnen bij een werkgeverscollectiviteit. In de brief van Menzis aan adviseurs stond dat overvoer in sommige gevallen tot tussentijdse afkoop van de verzekerde zal leiden. Dit is erg ongebruikelijk en complex voor zowel de zorgverzekeraar, klant als adviseur. Menzis heeft ons bevestigd dat overvoer van verzekerden in principe gewoon per start van het verzekeringsjaar blijft plaatsvinden. Zo kan de klant (met hulp van jou als adviseur) een goede keuze maken tussen het aanbod van Menzis en andere zorgverzekeraars.   

Wij hebben er bij Menzis op aangedrongen adviseurs tijdig te informeren op het moment dat bekend is welke klanten overgevoerd zullen worden naar een andere collectiviteit. Zo heb je als adviseur voldoende tijd om je klant goed te informeren over de nieuwe collectiviteit en te kijken of een andere zorgverzekering mogelijk interessanter is voor de betreffende klant.  

Portefeuillerecht 

Overvoer naar een andere (vangnet)collectiviteit heeft niet alleen gevolgen voor de klant, maar in sommige gevallen ook voor (de beloning van) jou als adviseur. Een dergelijke overvoer leidt echter niet tot verval van je portefeuillerecht. Uiteraard kun je ervoor kiezen verzekerden vrijwillig over te dragen of je te laten afkopen door een verzekeraar. Hier moet je gezamenlijk afspraken over maken. Overdracht van verzekerden kan dus niet eenzijdig door een verzekeraar worden opgelegd. In de brief van Menzis werd de suggestie gewekt dat het portefeuillerecht eenzijdig kan worden afgenomen, maar dit is dus niet juist. Menzis heeft aangegeven hier opnieuw naar te willen kijken.  

Afkoop 

In de brief staan ook diverse afkooppercentages benoemd op het moment dat afspraken worden gemaakt over de overdracht van klanten van jouw agentschap naar de directe portefeuille van Menzis. Als branchevereniging kunnen wij niet onderhandelen of uitspraken doen over de hoogte van provisie of de afkoop hiervan. Het is dus aan jou als adviseur om hier afspraken over te maken met de aanbieder; in dit geval Menzis.  

Tot slot hebben wij met Menzis afgesproken in gesprek te blijven over samenwerking met adviseurs. De ontwikkelingen op de (collectieve) zorgverzekeringsmarkt gaan snel. Als branchevereniging staan wij daarbij voor toekomstbestendige en eerlijke samenwerkingsafspraken tussen zorgverzekeraars en adviseurs.  

Categorien: Zorg en inkomen