Melden van fouten in digitaal aangeleverde documentberichten en ADN-berichten nu ook via je eigen softwareleverancier

Melden van fouten in digitaal aangeleverde documentberichten en ADN-berichten nu ook via je eigen softwareleverancier

Jaarlijks gaan honderden miljoenen digitale berichten en documenten van verzekeraars en serviceproviders naar adviseurs. Zolang die berichten geautomatiseerd kunnen worden verwerkt in de administratiesoftware is er niets aan de hand, maar als er fouten in de berichten zitten dan zorgt dat bij adviseurs voor tijdrovende handmatige handelingen. Die fouten kunnen en moeten worden opgelost en dat kan als daarvan melding wordt gemaakt bij verzekeraar of serviceprovider. 

Tot nu toe kon melden van fouten alleen via het meldformulier op de site van SIVI, het standaardisatie-instituut voor de sector waar verzekeraars, Adfiz en de NVGA bij zijn aangesloten, of via het Meldpunt Adfiz. Daar is nu een extra meldingsroute bijgekomen die het melden makkelijker maakt. Want vanaf nu kan je melding maken bij je eigen softwareleverancier. Die geeft de meldingen vervolgens door aan Aplaza, dat de foutmelding inhoudelijk oppakt. SIVI verwerkt de meldingen vervolgens in een dashboard op de website waarin de afhandeling wordt gemonitord.

Het is en blijft belangrijk om fouten in digitaal aangeleverde documentberichten en ADN-berichten te melden, de keten als geheel heeft er profijt van. Want een geoptimaliseerde keten zorgt voor lagere kosten en heel veel minder ergernis.Voor meer informatie klik hier. Voor voorbeelden van meldingen voor boekings- en documentberichten klik je hier