Meld problemen bij conversies door verzekeraars van portefeuilles

Meld problemen bij conversies door verzekeraars van portefeuilles

Bij navraag onder de leden horen wij regelmatig dat conversie van portefeuilles na een fusie (of van oude bestanden) door verzekeraars tot veel extra werk leidt bij adviseurs. Nogal eens worden adviseurs onvoldoende op de hoogte gesteld van fouten bij conversie met mogelijke gevolgen voor de dienstverlening aan de klant.  

Wij begrijpen dat verzekeraars continu werken aan verbetering van de performance en hun efficiency. Conversie is echter geen autonoom proces en raakt de partijen waarmee de verzekeraar in de keten samenwerkt. Het is daarom belangrijk dat we signalen over conversieperikelen in de keten met elkaar delen, want alleen zo kunnen we daar bijtijds op inspelen en in gesprek gaan over verbeteringen. Meldingen zijn immers aanleiding om vragen te stellen als: 

  • Hoe faciliteert de verzekeraar adviseurs in de keten bij de conversie? 
  • Worden adviseurs bijtijds en volledig geïnformeerd over zaken die niet goed gaan?  
  • Welke informatie is hierover met de adviseurs gedeeld?   
  • Op welke wijze zijn adviseurs betrokken bij de vormgeving van de conversie?  
  • Hoe komt de verzekeraar adviseurs tegemoet die door conversie achteraf toch schade hebben opgelopen in de vorm van onnodig extra administratief werk?  

Meld ons daarom als je tegen problemen aanloopt via het Adfiz meldpunt: info@adfiz.nl