Meld ons situaties van aanbieders die klantinformatie niet delen met een beroep op privacy-regels

Nieuws
geplaatst op 24-4-2019  

Met enige regelmaat hebben we in de afgelopen maanden klachten ontvangen dat aanbieders essentiële klantinformatie niet meer, of niet meer automatisch, delen met de adviseur. Aanbieders beroepen zich hierbij op de gewijzigde privacyregels. Ze geven aan dat de klantinformatie alleen nog is op te vragen bij de klant zelf of verkregen kan worden met een machtiging van de klant. 

Loop je in je dagelijkse praktijk nog tegen deze situatie aan, meld het ons dan. Wij willen graag vernemen wat de stand van zaken op dit moment is. Wij menen dat het automatisch delen van klantinformatie wel degelijk mogelijk is op grond van de nieuwe regels. Bij een melding schrijven we de betreffende aanbieder aan en wijzen erop dit geen goede zaak is, omdat het advies aan de klant hierdoor schade kan oplopen. 

Bij situaties die eerder bij ons zijn gemeld zijn, blijkt dat het gaat om het niet meer delen van informatie als: 

- aangevraagde (kopie) offertes 

- (gewijzigde) polissen 

- berichten gerelateerd aan arbeidsongeschiktheid 

- uitkeringsbericht arbeidsongeschiktheid 

- informatie over premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 

- informatie uit portalen 

Heb je ook te maken met concrete situaties dat aanbieders klantinformatie niet willen delen?  Blijf deze dan melden via ons Meldpunt Adfiz. Meldingen zijn met name goed bruikbaar voor ons als je ook de documenten van de betreffende aanbieder toevoegt waaruit blijkt dat de informatie niet met de adviseur wordt gedeeld. 

Modelbrief
Tegelijkertijd kun je ook zelf de aanbieder erop wijzen dat ze de AVG onjuist interpreteren door gebruik te maken van onze modelbrief. Met deze brief vraag je om een herziening van hun standpunt. 

Categorien: Privacy