Maandcolumn: Een duwtje in de goede richting

Nieuws
geplaatst op 6-1-2020  

En toen zaten we opeens in het derde decennium van deze eeuw en is het 110 jarig jubileum van de vereniging voltooid. Ik wens je het allerbeste voor 2020. Zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. En ik hoop dat tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst aanstaande donderdag in Bussum ook persoonlijk te kunnen doen. Als je je daarvoor nog niet hebt opgegeven doe dat dan snel. Ook voor het seminar Transparantie in Dienstverlening. Dit seminar is de aftrap van een jaar lang aandacht voor de waarde van financiële dienstverlening.  

Dat is een belangrijke boodschap. En ja, het spreekt nogal voor zichzelf dat ík dat belangrijk vind. Maar het koor van gelijkgezinden zwelt intussen behoorlijk aan. Het is misschien nog geen 97% van alle wetenschappers, het zijn wel stevige bevindingen. Financieel advies disciplineert, vergroot de spaarzin, helpt schulden voorkomen, beschermt beter tegen risico’s en verbetert in algemene zin het financieel gedrag van mensen. Wie de wetenschappelijke bronnen erop wil nalezen mag mij mailen voor de literatuurlijst. Het benadrukt de verantwoordelijkheid die wij als professionele adviseurs hebben. En het geeft richting aan beleidsmakers en toezichthouders. 

Nu we het decennium ingaan dat door sommigen al de ‘transition twenties’ is gedoopt, wil ik één conclusie nog eens uitlichten. Het is een conclusie die de visie op consumentenbescherming volledig doet kantelen. In 2017 concludeerde namelijk de ILC-UK, een Engelse denktank voor vermogens- en pensioenvraagstukken, dat betere toegang tot advies een belangrijke bijdrage levert aan de doelstelling van de toezichthouder om consumenten beter te beschermen.  

Ik ben ervan overtuigd dat naarmate dit inzicht meer doordringt op de beleidsafdelingen van onze ministeries en toezichthouders, er andere oplossingen komen voor de uitdagingen die er zijn. Bijvoorbeeld als je wilt dat woningbezittend Nederland verduurzaamt, moet je de klant niet stimuleren tot doe-het-zelven door het laatste beetje consumentenbescherming weg te nemen. Hoezeer de kennis- en ervaringstoets ook tekortschiet, het is beter dan niets. En hoeveel effectiever zou het zijn als de toegang tot advies wordt vergroot om een goed gesprek over verduurzaming te stimuleren. Dát disciplineert, vergroot de spaarzin, helpt schulden voorkomen, beschermt beter tegen risico’s en verbetert in algemene zin het financieel gedrag van mensen.  

Ander voorbeeld. De minister werkt met de branche aan een actieplan consumentenkeuzes. Wij doen daar aan mee. Het is namelijk goed dat onderzocht wordt welke zaken kunnen helpen om consumenten in beweging te brengen rondom hun financiën. Meer duidelijkheid over de werking van  “het duwtje in de goede richting” (nudging) is nuttig, maar het zal niet beperkt blijven tot online kiesomgevingen en chatbots. Ik ben ervan overtuigd dat ook in deze denktank duidelijk wordt dat het de adviseur is die dit “duwtje in de goede richting” het beste aan de consument kan geven. En hem dan meteen kan helpen bij het maken van de juiste keuzes. Dát disciplineert, vergroot de spaarzin, helpt schulden voorkomen, beschermt beter tegen risico’s en verbetert in algemene zin het financieel gedrag van mensen.  

Een volledig begrip van de échte waarde van advies en verbetering van de toegang tot advies; dát is de transitie die ik voor me zie in de ‘transition twenties’. Wij zullen dat promoten, ondersteunen en aanjagen. Noem het ”een duwtje in de goede richting”.  

Categorien: Vereniging