Lobbyupdate over de verplichtstelling van de AOV voor zzp’ers

Nieuws
geplaatst op 19-11-2020  

In juni vorig jaar is het pensioenakkoord gepresenteerd. Onverwachts maakte de verplichtstelling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers onderdeel uit van dit akkoord. Het doel van deze verzekeringsplicht is om naast de bestaande werknemersverzekering ook andere werkenden te beschermen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en te borgen dat iedereen zich kan verzekeren. Er wordt nog altijd gewerkt aan de uitwerking van deze verplichtstelling. In dit ledenbericht een update over de stand van zaken. 
 
Inhoud van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Bij de totstandkoming van het pensioenakkoord in 2019 is ervoor gekozen de invulling van de verzekeringsplicht voor zelfstandigen van het arbeidsongeschiktheidsrisico in eerste instantie over te laten aan het overleg tussen sociale partners. In maart van dit jaar heeft de Stichting van de Arbeid een advies uitgebracht over de vormgeving van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Dit voorstel komt samengevat neer op de volgende uitgangspunten: 

  • Elke zelfstandige verzekert zich standaard voor een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen tot aan de grens van bruto circa € 30.000 per jaar (143% WML). De uitkering is maximaal € 1650 bruto per maand, dat is 100% Wettelijk Minimum Loon (WML). 
  • De premie voor de standaardverzekering is indicatief 8% van het inkomen en is aftrekbaar. De uitkering kent een standaard eigenrisicoperiode, of wachttijd, van 52 weken met een keuzemogelijkheid om dit aan te passen naar 26 of 104 weken. 
  • Zelfstandigen kunnen zelf kiezen of ze zich bovenop de standaardverzekering nog aanvullend willen verzekeren. 
  • De verzekering hanteert het arbeidsongeschiktheidscriterium van de WIA: gangbare arbeid. 

De volledige uitwerking van het voorstel van de Stichting van de Arbeid kun je hier teruglezen. 
 
Complicaties bij een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Bij het advies van de Stichting van de Arbeid zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen. Zo voorzien het UWV en de Belastingdienst uitvoeringsproblemen bij de uitvoering en handhaving van de verzekeringsplicht. Daarnaast bestaat het risico op averechtse selectie, waardoor de ‘goede risico’s’ verdwijnen naar de particuliere markt en de publieke verzekering steeds duurder wordt. Ook is er discussie over de kring van verzekerden waarvoor een verplichting moet gaan gelden (enkel zzp’ers of ook DGA’s)  
 
Vervolgstappen in het wetgevingsproces 
Minister Koolmees heeft aangekondigd aan het einde van dit jaar met een zogenaamde hoofdlijnenbrief te komen, waarin de hierboven genoemde punten verder worden uitgewerkt. Begin 2021 volgt er dan mogelijk een definitief wetsvoorstel. In maart 2021 zijn er echter ook weer Tweede Kamerverkiezingen. Het is daarom ook goed mogelijk dat de uiteindelijke verplichtstelling wordt uitgewerkt in het regeerakkoord van het toekomstige kabinet. Dat er een vorm van verplichtstelling gaat komen staat echter zo goed als vast.  
 
Onze visie
Adfiz vindt het belangrijk dat de ervaringen van financieel adviseurs met zzp’ers in het uiteindelijke wetsvoorstel over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen voldoende worden meegewogen. Ook vinden wij het van belang dat zzp’ers – ongeacht de uiteindelijke vormgeving van het stelsel – toegang hebben tot financieel advies, zodat zij een verstandige keuze kunnen maken en inzicht hebben in hun financiële situatie. Daarom hebben wij onlangs een mini-stage en ronde tafelbijeenkomst georganiseerd voor ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Over deze bijeenkomst en ons standpunt over de verplichtstelling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen praten we je binnenkort bij via de Adfiz Info.  

Categorien: Zorg en inkomen