Let op: veel Wft-informatie in nieuwe interpretatie AFM is feitelijk advies

Let op: veel Wft-informatie in nieuwe interpretatie AFM is feitelijk advies

De AFM heeft vandaag haar interpretatie van informeren en adviseren gepubliceerd omdat hierover volgens de AFM onduidelijkheid zou bestaan. Opvallend is het feit dat vrijwel alle onderhoudsadviezen voor de Wft onder de noemer ‘informeren’ worden gebracht. Wat betekent dit voor jouw onderhoudsdienstverlening?

Wat verandert er?

Tot nu toe was de interpretatie gangbaar dat van advies (in de zin van de Wft) sprake is wanneer beroepsmatig een aanbeveling wordt gedaan aan een specifieke klant ten aanzien van een nieuw financieel product of de aanpassing of verlenging van een bestaand product.

In de nieuwe interpretatie beperkt de AFM dit tot een aanbeveling van een nieuw af te sluiten financieel product.

Wat betekent dit voor het toezicht door de AFM?

Deze beperking van het adviesbegrip lijkt te betekenen dat allerlei publieksrechtelijke bepalingen om de consument te beschermen op de meeste onderhoudsdienstverlening door aanbieders en adviseurs niet meer zonder meer van toepassing zijn. Denk daarbij aan de diplomaplicht, het ken je klant principe en de passendheidsregels.

Uiteraard gaan we met AFM en het ministerie van Financiën in overleg hoe wij dit moeten interpreteren. Het lijkt er op dat de mogelijkheden van de AFM om toezicht te houden op de adviezen tijdens de onderhoudsfase hierdoor zeer beperkt worden. Wij vinden toezicht ook van belang in de onderhoudsfase nadat de consument het product heeft afgesloten.

Wat betekent dit voor jouw dienstverlening?

Wij wijzen erop dat deze verlichting van toezicht niet direct effect heeft op hoe je je dienstverlening kunt inrichten. In het civielrecht heeft advies een veel bredere betekenis dan deze interpretatie. Een concrete aanbeveling om een product wel of niet af te nemen, aan te passen of te verlengen is zowel door Kifid als door menig rechter in vrijwel alle situaties als advies geïnterpreteerd. De kwaliteitseisen die aan je advies gesteld worden zullen voor een nieuw product dus niet anders zijn dan voor het aanpassen of verlengen van een bestaand product.