Let op: Huidige PE-periode loopt af per 1 april 2022

Let op: Huidige PE-periode loopt af per 1 april 2022

Met ingang van 1 april a.s. eindigt de huidige periode voor het kunnen afleggen van een PE-examen. Om de geldigheid van een Wft-diploma te behouden voor een specifieke beroepskwalificatie moet je vóór deze datum het betreffende PE-examen hebben behaald. Het niet tijdig slagen voor een specifiek PE-examen heeft tot gevolg dat je adviesbevoegdheid per 1 april vervalt voor de betreffende beroepskwalificatie.

Samen met CFD en OvFD hebben we begin dit jaar bij het CDFD geïnformeerd naar de haalbaarheid van deze PE-deadline. We hebben gevraagd naar de gevolgen van de recente lockdown op de capaciteitsvraag voor de PE-examinering. Het CDFD heeft laten weten dat er bij exameninstituten voldoende capaciteit is voor extra veel examenboekingen. Mocht het nodig zijn dan is ook opschaling nog mogelijk. Een verlenging van de PE-periode vanwege perioden van lockdowns acht het CDFD niet nodig.