Lagere regelgeving Wet toekomst pensioenen ter consultatie voorgelegd

Lagere regelgeving Wet toekomst pensioenen ter consultatie voorgelegd

Recent zijn vier documenten als lagere regelgeving voor het Wetsvoorstel toekomst pensioenen ter consultatie aangeboden. Voor de adviessector zijn de volgende drie documenten van belang: 

  1. Besluit toekomst pensioenen 
    Dit besluit geeft nadere regels met betrekking tot het wettelijk kader voor pensioenovereenkomsten, waarborgen voor een evenwichtige transitie, informatievoorschriften, geschillenbeslechting en het fiscaal kader voor pensioenovereenkomsten. 
  2. Fiscale uitvoeringsregelingen  
    In het Wetsvoorstel toekomst pensioenen wordt voorgesteld de verschillen tussen de tweede en derde pijler waar mogelijk en wenselijk op te heffen. De voorgelegde uitvoeringsregelingen geven aan hoe hier invulling aan wordt gegeven. 
  3. Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen 
    In het Besluit worden nadere regels voorgesteld voor het experiment pensioenregeling voor zelfstandigen. 

Je vindt de documenten via deze link. Wil je aandachtspunten aan ons doorgeven voor de consultatie? Mail ze dan voor 25 april naar info@adfiz.nl.