Klankbordgroep Privacy voor de eerste maal bijeen

Nieuws
geplaatst op 7-9-2017  

Deze week is de Klankbordgroep Privacy voor het eerst bijeengekomen. Gesproken is enerzijds over hoe we de leden willen ondersteunen om aan de eisen van de Privacy-verordening te kunnen voldoen. Anderzijds hebben we besproken wat de rol en functie is van de Klankbordgroep.

De betrokkenheid van de Klankbordgroep zal zich met name richten op het correct en praktisch vertaald krijgen van de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De eerste mijlpaal waar we ons op richten is het opstellen van een Gedragscode voor Financieel Adviseurs/bemiddelaars. Zodra we hier een eerste ontwerp van hebben, leggen we deze voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Met de AP is al afgesproken dat zij advies uitbrengen over de vraag of de code voldoende passende waarborgen biedt om te voldoen aan de nieuwe privacy-eisen. Inzet is om in afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens te komen tot een volledig goedgekeurde Gedragscode.

De klankbordgroep komt over drie weken weer bijeen. Binnen de Klankbordgroep is eveneens gesproken over ons plan om een Privacy-portaal in te richten voor onze leden. In dit portaal zullen praktische instrumenten worden opgenomen om aantoonbaar te voldoen aan specifieke eisen van de AVG. De  Klankbordgroep zal eveneens een rol hebben bij het toetsen van de aansluiting van deze instrumenten bij jouw dagelijkse praktijk.

Categorien: Privacy