Kifid start binnenkort met verzenden facturen jaarbijdragen 2022

Kifid start binnenkort met verzenden facturen jaarbijdragen 2022

Financiële dienstverleners die zijn aangesloten bij Kifid ontvangen binnenkort de factuur, inclusief toelichting, voor de jaarbijdrage 2022 van het financiële klachteninstituut. De verzending van de facturen gebeurt verspreid over enkele weken. De bedragen zijn in lijn met die van vorig jaar. 

Hoe wordt het factuurbedrag berekend? 
In grote lijn wordt de individuele jaarbijdrage bepaald op basis van het aantal fte van je onderneming. De hoogte is ook afhankelijk van: 

  • de Kifid-begroting voor 2022 
  • het verwachte aantal klachten binnen het segment ‘overige financiële dienstverleners’, en  
  • het aantal ondernemingen in dat segment.  

De wijze van berekening is vastgelegd in het Kostenreglement dat je kunt raadplegen op de website van Kifid. 

De begroting 2022 is iets lager dan in 2021, maar het aantal ondernemingen is ook iets lager. De jaarbijdrage 2022 voor de financieel adviseurs is daardoor in lijn met die van vorig jaar. Het overschot op de begroting van 2020 is vervolgens verrekend als een korting op de jaarbijdrage 2022. Aangezien vorig jaar een vergelijkbaar overschot is verrekend, is ook het factuurbedrag in lijn met vorig jaar.  

Verwachting klachten  
In de toelichting bij de factuur geeft Kifid aan dat zij in 2022 verwacht ongeveer 5.800 nieuwe klachten te ontvangen, waarvan ongeveer 3.200 klachten zullen voldoen aan de voorwaarden voor behandeling door Kifid. In de afgelopen jaren is de gemiddelde behandeltijd van reguliere klachten teruggebracht naar iets minder dan zeven maanden. Hoewel wij het een zeer positieve ontwikkeling vinden dat achterstanden worden weggewerkt en de gemiddelde behandeltijd is teruggebracht, blijven wij erop aandringen om deze nog verder terug te dringen.