Kennisuitwisseling met Europese collega’s

Nieuws
geplaatst op 18-4-2019  

Afgelopen week vond in Boekarest, Roemenië, een bijeenkomst plaats met onze Europese collega-brancheverengingen, verenigd binnen BIPAR. Op de agenda stond de implementatie van Europese regelgeving in de verschillende lidstaten (waaronder de IDD) en lopende regelgevingstrajecten onder het huidige Roemeense voorzitterschap van de EU. Adfiz was daarbij aanwezig om samen met de andere brancheorganisaties mede de standpunten te bepalen die BIPAR inneemt in gesprekken met de Europa. 

Hoewel Europa met de IDD gelijke regels en harmonisering van wetgeving in de verschillende lidstaten beoogt, blijken de verschillen in de praktijk aanzienlijk. Tegelijk delen alle collega-brancheverenigingen de zorg van overregulering en zien dat het doorlopend aanpassen van regels door de Europese en nationale regelgevers verstorend werkt in de markt. Regelgevers staan ver af van de praktijk van de adviseur. Juist daarom is een gezamenlijk tegengeluid van belang.  

Tijdens de aansluitende conferentie met de Roemeense brokers kwamen de verschillende onderwerpen vanuit de IDD aan bod. Samen met onze Europese collega’s benadrukten we voor de Roemeense collega’s en regelgevers in de zaal het belang dat nationale regelgevers de markt tijd te geven om te werken met de nieuwe regels in de praktijk. Tevens kan publieke regelgeving als de IDD niet los worden gezien van de civiele regelgeving en dan met name de invulling van de zorgplicht. Anders dan Roemenië kent Nederland al jarenlang een ver doorontwikkelde markt en hebben we uitgebreide jurisprudentie op het gebied van zorgplicht. Die zorgplicht is maatgevend voor de wijze waarop de dienstverlening aan de klant is ingericht. De wetgever wil dat nog wel eens uit het oog verliezen en aanvullend met allerlei publieke regels komen.  

Ondanks de verschillen tussen markten in lidstaten is duidelijk dat intermediairs in alle lidstaten gelijke belangen delen. Met een gezamenlijke inzet via de nationale contacten binnen Europa krijgen we de belangen van onze sector onder de aandacht van de Europese regelgever. Dat is het belang van lobby in zowel Nederland als binnen Europa. 

 

Categorien: Europa Zorgplicht