Kamervragen over aanpassing polisvoorwaarden FBTO

Nieuws
geplaatst op 29-10-2019  

Vanuit de kamer zijn vragen gesteld aan de minister over de aanpassing van de dekking voor hagelschade aan zonnepanelen door FBTO. Als deze schade niet zichtbaar is en alleen met technische middelen is vast te stellen dan zal FBTO schade aan zonnepanelen niet meer vergoeden. De minister heeft aangegeven binnenkort terug te komen met een reactie. Wij zien in de vragen een onderstreping van het belang van financieel advies.  

Aanleiding voor de vragen was een onderzoek over dekking van zonnepanelen bij diverse verzekeraars. Uit het onderzoek blijkt dat met name de verzekeringsmerken binnen het Achmea concern de voorwaarden in de polis hebben aangepast. De vraag is hoe de aanpassing aan de klant kenbaar is gemaakt? Was het voor de klant duidelijk dat Achmea de dekking eenzijdig aanpaste?  

Als een klant bewust is van de aanpassing dan kan hij actie nemen en kijken of hij elders dekking kan krijgen. Een adviseur zal zijn klanten op zo’n moment helpen, door de aanpassing te signaleren, te kijken wat de gevolgen zijn voor zijn klanten en zijn klanten adviseren. Een klant die zijn polis direct heeft afgesloten, zoals het geval bij een direct writer als FBTO, moet die afwegingen zelf maken en zelf in actie komen. Een directe klant moet dus zeer rationeel en alert zijn, terwijl onderzoek na onderzoek aantoont dat consumenten niet alleen intuïtieve beslissers zijn, maar ook kwetsbare uitvoerders. Aanpassingen als deze onderstrepen hoe waardevol én nodig advies is voor klanten 

Tegelijk wordt steeds vaker verwachtingsvol gesproken over slimme digitale toepassingen en kiesomgevingen die de zelfredzaamheid van consumenten en bedrijven zouden vergroten. Het is dan ook goed dat de Kamer aandacht vraagt voor de impact van wijzigingen in de polisvoorwaarden. Het zijn dit soort voorbeelden die eens te meer laten zien hoe belangrijk advies en ondersteuning is van een adviseur. Uiteraard zullen we ook dit voorbeeld meenemen in onze contacten met ministerie, toezichthouder en politiek.  

Categorien: Waarde van Advies