Inwerkingtreding Wet toekomst pensioenen uitgesteld tot 1 juli 2023

Inwerkingtreding Wet toekomst pensioenen uitgesteld tot 1 juli 2023

In antwoorden op Kamervragen over het fiscaal kader waarmee een werkgever rekening moet houden bij het aannemen van nieuw personeel heeft Minister Schouten  duidelijkheid gegeven over de beoogde ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen; deze schuift op naar 1 juli 2023.

De minister geeft aan dat het wetsvoorstel een zorgvuldige behandeling vereist. Dit geldt ook voor de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Ze geeft aan dat het niet aannemelijk is dat de parlementaire behandeling nog dit jaar kan worden afgerond. Op 10, 12 en 19 oktober wordt het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer vervolgd. Daarna zal de Tweede Kamer besluiten of het wetsvoorstel plenair behandeld kan worden. Vanuit Adfiz wonen we deze overleggen bij.