Initiatief van start met adviesvouchers voor zzp’ers in culturele en creatieve sector

Initiatief van start met adviesvouchers voor zzp’ers in culturele en creatieve sector

Het aandeel zzp’ers in de culturele sector bedraagt 72%. En ook in de creatieve sector werken veel zzp’ers. Omdat deze ondernemers sinds jaar en dag een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun oude dag, maar lang niet iedere zelfstandige spaart voor zijn of haar pensioen, is het project De Kunst Van Later gestart. 

De regeling biedt zzp’ers in de culturele en creatieve sector de mogelijkheid om een adviesvoucher aan te vragen waarmee bij een Adfiz-adviseur advies kan worden ingewonnen over hun mogelijkheden om in de derde pijler vermogen op te bouwen. De voucher geeft hen recht op een vergoeding van 75% van de gemaakte kosten voor een adviesgesprek bij een Adfiz-lid, tot maximaal €600. Zzp’ers kunnen de betaalde factuur met hun voucher vervolgens declareren bij het programma Oog voor Impuls. 

Zzp’ers in deze doelgroep bevinden zich met name in de regio's Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en voor een beperkter deel in Utrecht. Wil je je op voorhand aanmelden om deze zzp’ers van advies te voorzien; meld je dan aan bij ons via info@adfiz.nl.