Het A-diploma is straks vernieuwd

Nieuws
geplaatst op 6-10-2016 by NIBE-SVV  

Assurantieadviseurs met het A-diploma hebben zich altijd geprofileerd aan de bovenkant van de adviesmarkt. Niet voor niets is het A-diploma een vereiste als je Registermakelaar in assurantiën (RMiA) of Registeradviseur in assurantiën (RAiA) wilt worden. NIBE-SVV is de opleiding voor dat A-diploma grondig aan het herzien. Dat krijgt ook gevolgen voor de A-examens.

Waarom herzien?

Tussen 2006 en 2013 waren de 5 modules van het A-diploma óók onderdeel van de Wft-Volmachtdiploma’s. Dat had gevolgen voor de inhoud. Omdat er geen Wft-Volmachtdiploma meer komt, kan NIBE-SVV weer zelf de exameneisen vaststellen. Aangepast aan een grondig veranderde assurantieadviesmarkt, waarin nog steeds ondernemers actief zijn die zich met kwaliteit willen onderscheiden. Vóór de  herziening heeft NIBE-SVV een groot aantal marktpartijen en deskundigen geraadpleegd, waaronder natuurlijk Adfiz en de VNAB. Zij hebben richting gegeven aan de herziening.

Wat verandert aan de opleiding?

Kort gezegd: de gehele opleiding is in de revisie. Alle modules worden niet alleen geactualiseerd (dat is periodiek steeds gebeurd), maar bij alle modules wordt ook gekeken of er geen onderwerpen in staan, die hun relevantie hebben verloren (die gaan eruit). Omgekeerd ook: staan alle onderwerpen die in de A-opleiding thuis horen er ook werkelijk in? Zo niet: dan worden die toegevoegd.

Op het oog de grootste verandering zit in de module A-Varia. Dat komt omdat het gehele onderdeel inkomensverzekeringen uit A-Varia wordt gehaald en omgevormd wordt tot de module Assurantie A-Inkomen. Daarmee bestaat de opleiding voor het A-diploma vanaf 1 januari 2017 uit 6 modules.

Wat verandert aan de examens?

De huidige 5 deelexamens bestaan uit meerkeuzevragen. De examens voor de 6 nieuwe modules gaan bestaan uit een combinatie van meerkeuzevragen en cases met open vragen. Elk examen kun je op een door jou zelf gekozen moment digitaal afleggen in een toetscentrum.

Overgangsregeling

Als je je vóór 1 januari 2017 hebt ingeschreven voor een A-module, kun je tot één jaar na de datum van inschrijving (dus uiterlijk tot 31 december 2017) het examen ‘oude stijl’ afleggen. Dat geldt dus ook als je voor 1 januari 2017 op de huidige module A-Varia hebt ingeschreven. De 5 “oude stijl” behaalde certificaten geven je recht op het Assurantie A-diploma.

Alle “oude stijl” behaalde certificaten blijven geldig voor het behalen van het A-diploma, ook na 2017. Dat betekent dat je ook met een combinatie van oude en nieuwe stijl behaalde certificaten het A-diploma kunt behalen. Als je op of ná 1 januari 2017 inschrijft op de module A-Varia betekent dit wel dat je ook de module A-Inkomen moet behalen voor het Assurantie A-diploma.

Categorien: Vakbekwaamheid