Heffing assurantiebelasting per 1 januari 2022 over aanvullende vergoeding klant

Nieuws
geplaatst op 3-12-2020  

Wanneer je als adviseur voor je dienstverlening bij schadeverzekeringen naast provisie ook een directe vergoeding van de klant ontvangt, dan ben je per 1 januari verplicht hierover assurantiebelasting af te dragen (m.u.v. verzekeringsproducten die onder de vrijstelling vallen). Eerder was de Belastingdienst nog van plan deze wijziging al per 1 juli 2020 door te voeren. 

Nadat het voornemen van de Belastingdienst bekend werd, hebben we er vanuit Adfiz voor gepleit om deze datum uit te stellen. We hebben aangegeven dat adviseurs de tijd moeten krijgen om eventuele aanpassingen door te voeren en de communicatie met klanten vorm te geven. Aan dit verzoek heeft de Belastingdienst gehoor gegeven door de wijzigingsdatum te verplaatsen naar 1 januari 2022. Berichten waarin wordt gesteld dat de wijziging al per 1 januari 2021 wordt doorgevoerd zijn onjuist. De Belastingdienst zal de datum van 1 januari 2022 binnenkort publiceren op haar site. 

Categorien: Ondernemen