Goede voortgang bij overgang naar eHerkenning

Nieuws
geplaatst op 31-3-2021  

SIVI berichtte onlangs dat bijna 60% van de verzekeraars en serviceproviders/volmachten binnenkort de overstap maken naar eHerkenning. Deze partijen vertegenwoordigen ongeveer 80% van de verzekeringsmarkt.  

Vorig jaar constateerden we nog dat weliswaar het gros van de dienstverleners (90%) het oude Digitaal Paspoort had omgezet naar eHerkenning of vervangen door een nieuw Digitaal Paspoort, maar dat het aantal verzekeraars waar met eHerkenning kon worden ingelogd nog beperkt was. Dat beeld is nu aan het veranderen, wat een goede ontwikkeling is aangezien uiterlijk eind december 2021 alle gebruikers (dus ook de gebruikers van het nieuwe Digitale Paspoort; hierover zijn wij in gesprek met SIVI) en aanbieders met eHerkenning moeten werken. Het Digitaal Paspoort zal dan definitief tot het verleden behoren.   

Wat de stand van zaken is per verzekeraar rondom de migratie naar eHerkenning kun je terugvinden in de SIVI-monitor. 

Categorien: Ketenefficiency