Gezocht voor het Adfiz Prestatie Onderzoek: Projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen

Gezocht voor het Adfiz Prestatie Onderzoek: Projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen

Met het vernieuwde Adfiz Prestatie Onderzoek beoordelen en belonen we verbeterinitiatieven- en projecten die de kwaliteit van de sector helpen verbeteren. De beste projecten en initiatieven krijgen het podium als te volgen voorbeeld. Ken jij voorbeelden bij verzekeraars die hier mogelijk aan voldoen? Dan kun je die tip aan ons doorsturen.  

>> naar het tipformulier 

Aan wat voor soort projecten kun je denken binnen de categorie Duurzame Ontwikkeling?  
De financiële sector kan duurzame ontwikkeling bij zowel consumenten als bedrijven stimuleren en helpen mogelijk maken. Of het nu gaat om het inzicht geven in mogelijkheden tot verduurzaming, het financieren van verduurzaming, het helpen managen van (nieuwe) risico’s die duurzame ontwikkeling met zich meebrengt. Alle initiatieven bij aanbieders die gericht zijn op het verder invulling geven aan duurzame ontwikkeling komen in aanmerking. De jury voor het thema duurzame ontwikkeling staat onder leiding van juryvoorzitter Dick-Jan Abbringh, partner van Purpose. 

Wij ontvangen graag tips over aanbieders met projecten of initiatieven die bijvoorbeeld bijdragen aan:

  • Het verbeteren van beschikbaarheid en inzicht in duurzame financiële producten  
  • Het bevorderen van risicomanagement en verzekerbaarheid van duurzame innovaties 
  • Het bevorderen van financieel fitheid van consumenten en bedrijven 
  • Het financieren van investeringen in verduurzaming 
  • Het bevorderen van financiële inclusiviteit 
  • Het verbeteren van inzicht in verduurzamingsopties voor klanten 

Ken jij concrete verbeterinitiatieven- en/of projecten van verzekeraars die aandacht mogen verdienen, laat het ons dan weten via het tipformulier. Wij zullen vervolgens aan de betreffende aanbieder vragen het initiatief of project aan te melden, dat kan via www.adfiz.nl/prestatieonderzoek. 

De overige categorieën zijn: 

  • Ketenefficiency, onder leiding van juryvoorzitter Wim Henk Steenpoorte 
  • Verzekerbaarheid (focus zakelijke markt), onder leiding van juryvoorzitter Jurjen Burghgraef 
  • Klantbelang, onder leiding van Arjan Vliegenthart

>> Ga hier naar het tipformulier 

>> Lees hier meer over het Adfiz Prestatie Onderzoek