Gezocht voor Adfiz Prestatie Onderzoek: Projecten die helpen het klantbelang centraal te zetten

Gezocht voor Adfiz Prestatie Onderzoek: Projecten die helpen het klantbelang centraal te zetten

Met het vernieuwde Adfiz Prestatie Onderzoek beoordelen en belonen we verbeterinitiatieven- en projecten die de kwaliteit van de sector helpen verbeteren. De beste projecten en initiatieven krijgen het podium als te volgen voorbeeld. Ken jij voorbeelden bij verzekeraars die hier mogelijk aan voldoen? Dan kun je die tip aan ons doorsturen.  

>> naar het tipformulier 

Aan wat voor soort projecten kun je denken bij de prijs binnen de categorie Klantbelang?  
De klant is het startpunt van ieder adviestraject. Om het klantbelang centraal te stellen is een goede samenwerking in de keten van belang. Aanbieders spelen hierin een belangrijke rol: hoe wordt invulling gegeven aan het klantbelang in de kenmerken van het product, en hoe in de manier waarop een aanbieder het product uitvoert. Alle initiatieven bij aanbieders die gericht zijn op het verder invulling geven aan het klantbelang komen in aanmerking. De jury voor het thema klantbelang staat onder leiding van juryvoorzitter Arjan Vliegenthart, directeur van NIBUD. De focus in dit thema is gericht op de particuliere markt. 

Wij ontvangen graag tips over aanbieders met projecten of initiatieven die bijvoorbeeld bijdragen aan 

  • Het sneller, transparanter, eerlijker of begrijpelijker maken van uitkeringsproces bij (letsel)schade  
  • Het verbeteren van uitkeringsproces bij kapitaalverzekeringen 
  • Het duidelijker en begrijpelijker maken wat consumenten van producten mogen verwachten en wat niet  
  • Het verbeteren van de kwaliteit van voorwaarden en clausules  
  • Het bevorderen van een eerlijke prijsstelling voor iedereen, mogelijk met inzet van (big) data, maar zonder de solidariteit te schaden 
  • Op een andere manier bijdragen aan het centraal stellen van het klantbelang 

Ken jij concrete verbeterinitiatieven- en/of projecten van verzekeraars die aandacht mogen verdienen, laat het ons dan weten via het tipformulier. Wij zullen vervolgens aan de betreffende aanbieder vragen het initiatief of project aan te melden, dat kan via www.adfiz.nl/prestatieonderzoek. 

De overige categorieën zijn: 

  • Ketenefficiency, onder leiding van juryvoorzitter Wim Henk Steenpoorte 
  • Verzekerbaarheid (focus zakelijke markt), onder leiding van juryvoorzitter Jurjen Burghgraef 
  • Duurzame ontwikkeling, onder leiding van Dick-Jan Abbringh

>> Ga hier naar het tipformulier 

>> Lees hier meer over het Adfiz Prestatie Onderzoek