Gegevensuitwisseling (GDPR) tussen de EU en de VK blijft voorlopig aan dezelfde regels gebonden

Gegevensuitwisseling (GDPR) tussen de EU en de VK blijft voorlopig aan dezelfde regels gebonden

Op maandag 28 juni 2021 heeft de Europese Commissie twee zogenaamde adequaatheidsbesluiten voor het Verenigd Koninkrijk aangenomen. Dit is slechts drie dagen voordat de zes maanden durende Brexit-overbruggingsperiode voor gegevensoverdracht zou aflopen. Hierdoor kunnen persoonsgegevens vanuit de EU (en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) naar het VK stromen zonder dat verdere waarborgen nodig zijn.  

Dit is een belangrijke beslissing voor verzekeringstussenpersonen in de EER die persoonlijke gegevens van hun klanten naar het VK doorgeven, en voor tussenpersonen in het VK. De besluiten vervallen automatisch vier jaar na inwerkingtreding. Na die periode kunnen de adequaatheidsbesluiten alleen worden verlengd als het VK blijft zorgen voor een passend niveau van gegevensbescherming.