Gedragsexperiment toont belang aan van betrokkenheid financieel adviseur bij afsluiten hypotheek

Nieuws
geplaatst op 17-2-2021  

Uit onderzoek van CentERdata, Nibud en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat online tools waarin de maximale hypotheek kan worden berekend, consumenten stuurt richting hogere hypotheken. Deze tools werken als een soort ankereffect. De uitkomst – het maximaal te lenen bedrag – wordt voor consumenten het richtbedrag. Ook als dit maximale bedrag in de praktijk niet passend is bij de situatie van de consument.  

Uit het experiment blijkt dat het enkel door interventie van een financieel adviseur lukt om dit ankereffect te doorbreken. Andere interventies om consumenten te laten focussen op een passend hypotheekbedrag bleken niet effectief. Het Ministerie van Financiën heeft ons uitgenodigd om in gesprek te gaan over hoe hypotheekadviseurs hun adviesrol nog beter kunnen invullen. Uiteraard gaan we op deze uitnodiging in. 

Uit het onderzoek blijkt iets dat veel adviseurs uit de praktijk herkennen: digitalisering biedt enorme kansen in het adviestraject, maar gaat de rol van een menselijke adviseur nooit vervangen. De uitkomsten van het gedragsexperiment van CentERdata, Nibud en de UvA onderstrepen nog eens het belang van een menselijke adviseur om consumenten te helpen de juiste beslissing te nemen.  

In de Kamerbrief is niet alleen aandacht voor het gedane experiment, maar wordt ook de pilot van Adfiz genoemd. Samen met een aantal leden en Aegon starten we een experiment binnen het Actieplan Consumentenkeuzes waarin we onderzoeken hoe we kwetsbare consumenten beter inzicht in hun oudedagsvoorziening kunnen bieden. Lijkt het je interessant om hieraan mee te doen? Laat het weten via info@adfiz.nl. 

De Kamerbrief en het bijbehorende rapport kun je hier terugvinden. 

Categorien: Hypotheken