Felison wijzigt samenwerkingsovereenkomst met addendum

Felison wijzigt samenwerkingsovereenkomst met addendum

Felison heeft vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst toegezonden aan het intermediair waarmee zij samenwerkt. Leden hebben ons benaderd om deze overeenkomst te beoordelen. Na onze beoordeling van de SWO hebben we contact gezocht met Felison over ons commentaar.  

Naar aanleiding daarvan heeft Felison vorige week een addendum op de overeenkomst uitgebracht waarinhet merendeel van de aanpassingen is opgenomen. Dit addendum verbetert de samenwerkingsovereenkomst op punten, maar op een enkel belangrijk punt blijven we commentaar hebben.   

Zoals altijd wijzen we je erop dat het besluit om al dan niet een samenwerking aan te gaan op basis van deze overeenkomst altijd bij jezelf ligt. Ook wijzen we je erop dat als je bezwaren hebt tegen een nieuwe overeenkomst, van welke aanbieder ook, het van belang is dat je dit schriftelijk bij de aanbieder meldt. Als je niet tijdig ageert tegen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en de bemiddelingsactiviteiten voortzet met de betreffende aanbieder, mag de aanbieder ervan uitgaan dat je hebt ingestemd met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.