Evaluatie IDD kernthema tijdens BIPAR conferentie Brussel

Evaluatie IDD kernthema tijdens BIPAR conferentie Brussel

Eind vorige week vond in Brussel de halfjaarlijkse conferentie plaats van BIPAR, de Europese branchevereniging van intermediairs waar we bij zijn aangesloten. De bijeenkomst viel samen met een historisch moment: de Brexit 

De Britse collega’s van de Londense beurs en landelijke intermediairs blijven verbonden aan BIPAR. Dit omdat de wederzijdse belangen groot zijn, de Europese wetgeving voor Britse financiële ondernemingen relevant blijft en kennisdeling met de Britse collega’s onverminderd van belang blijft.  

Een ander onderwerp op de conferentie was de aanstaande evaluatie van de IDD (Insurance Distributie Directive.) Hoewel de inkt van de richtlijn nauwelijks droog is (de IDD is per 1 oktober 2018 in werking getreden), wordt in Brussel alweer volop gesproken over de evaluatie ervan. Tijdens de conferentie gaven sprekers van verschillende Europese instanties, zoals toezichthouder EIOPA, het Europees Parlement en de Europese Commissie hun visie op de komende evaluatie.   

Ondertussen is de Europese Commissie ook gestart met een onderzoek naar de implementatie van de IDD in de verschillende lidstaten om te beoordelen of deze wel op de juiste wijze is ingevoerd. Voor veel Europese lidstaten heeft de implementatie namelijk de nodige impact gehad. Voor de komende evaluatie zet BIPAR dan ook in op rust in regelgeving. Een stelselherziening lijkt op dit moment weliswaar niet aan de orde, maar belangenpartijen zullen een dergelijke evaluatie altijd aangrijpen om hun wensenlijstjes in te brengen. Het is zaak om daar samen met de Europese collega’s in BIPAR-verband waakzaam op te zijn.