Europese aanscherping Wwft ter behandeling in de Kamer

Nieuws
geplaatst op 19-8-2019  

In de Tweede Kamer ligt een implementatiewet ter behandeling naar aanleiding van de wijziging van de 4e anti-witwasrichtlijn. Deze wijziging behelst een aanvulling en aanscherping van de verplichtingen voor financiële instellingen en andere partijen die vallen onder de Wwft. 

De aanpassing van de Wwft volgt de aanscherpingen van de 4e richtlijn: 

  • de reikwijdte is uitgebreid naar virtuele data; 
  • er zijn maatregelen opgenomen om de informatie-uitwisseling tussen nationale toezichthouders te vergemakkelijken; 
  • er zijn aanscherpingen opgenomen inzake derde landen met een hoger risico op witwassen en terrorismefinanciering. 

Het wetsvoorstel bevat geen specifieke aanpassingen voor adviseurs en bemiddelaars. Ook de implementatie van een UBO-register is niet meegenomen in dit wetsvoorstel, maar komt terug in het separate wetsvoorstel over dit onderwerp.  

Zowel vanuit Europa als nationaal staat de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering hoog op de politieke agenda en is sprake van een snelle uitbreiding van regelgeving. Daarbij krijgt een breed aantal sectoren te maken met de naleving van deze wetgeving. Uiteraard volgen wij de behandeling van het wetsvoorstel in het kader van de monitoring van de ontwikkeling van de Wwft wetgeving.