EU-richtlijn: werkgever moet kosteloos scholing aanbieden als verplicht in nationale wetgeving

EU-richtlijn: werkgever moet kosteloos scholing aanbieden als verplicht in nationale wetgeving

Per 1 augustus 2022 moet een werkgever aan de werknemer kosteloze scholing aanbieden als het gaat om scholing die verplicht is op grond van nationale wetgeving of een CAO. Daarnaast moet de scholing beschouwd worden als arbeidstijd en indien mogelijk tijdens arbeidstijd plaatsvinden.

Onder het begrip scholing vallen:
- reiskosten
- boeken
- overig studiemateriaal, en
- examengelden.

Een werkgever mag niet (langer) overeenkomen via de arbeidsovereenkomst dat scholingskosten (bijvoorbeeld bij beëindigen van het dienstverband) op de werknemer worden verhaald of worden verrekend. Deze nieuwe regelgeving raakt onze beroepsgroep vanwege de verplichte (PE-)examens. Het onderwerp staat daarom ook op de agenda van de commissie HRM die deze week vergadert.