Enno Wiertsema: “Beschikbare adviescapaciteit ruim onvoldoende voor benodigde adviescapaciteit”

Enno Wiertsema: “Beschikbare adviescapaciteit ruim onvoldoende voor benodigde adviescapaciteit”

Afgelopen vrijdag vond het jaarlijkse Flitscongres plaats, georganiseerd door Expertisecentrum Pensioenrecht van de VU Amsterdam en Aegon. Tijdens deze bijeenkomst bespraken pensioenuitvoerders, -adviseurs, -wetenschappers en -specialisten de stand van zaken rondom het pensioenakkoord met Kamerleden, vertegenwoordigers van sociale partners, werkgevers en werknemers. Enno Wiertsema was uitgenodigd als spreker.  

In zijn bijdrage focuste Enno op het belang van advies en de rol van de adviseur bij de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Hij pleitte voor een ruime invoeringsperiode met aandacht voor compensatie zodat de invoeringsproblemen verzacht kunnen worden. Sociale partners hebben namelijk afgesproken dat de groep werknemers tussen pakweg 40 en 55 jaar er niet op achteruit mogen gaan wanneer de nieuwe systematiek voor pensioenopbouw er komt en dus gecompenseerd moeten worden.  

Als het uitgewerkte pensioenakkoord geïmplementeerd moet worden is hier ruime adviescapaciteit voor nodig. En aan die benodigde adviescapaciteit schort het, zo hield Enno zijn toehoorders voor. Hij rekende zijn publiek voor wat nodig is uitgaande van circa 50.000 verzekerde regelingen en 1 miljoen actieve deelnemers. Per regeling zijn dat gemiddeld 22 adviesuren voor de werkgever en 1 uur advies per medewerker. Dat telt op tot 2,1 miljoen adviesuren voor de invoering van het nieuwe stelsel.  

Maar gerekend naar het aantal actieve pensioenadviseurs en het aantal uren dat zij besteden aan pensioenadvies kom je uit op een adviescapaciteit van ongeveer 1,45 miljoen adviesuren per jaar. Dat is minder dan 70% van de benodigde adviescapaciteit. En die worden nu besteed aan de reguliere pensioenadvieswerkzaamheden. Het welslagen van een nieuw pensioenstelsel staat of valt daarmee met een ruime invoeringsperiode. 

>> naar Enno's presentatie

Podcast

Na afloop gingen diverse deelnemers aan het flitscongres met elkaar in gesprek voor de podcast “het pensioenakkoord, slaan we af of draaien we door?” Naast Enno hoor je Herma Geboers (sr. Pensioenexpert a.i. VNO-NCW), Patrick Fey (voorzitter CNV overheid), Roos Vermeij (bestuurder pensioenfonds PME), Roald van der Linde (Tweede Kamerlid VVD) en Herman Kappelle (bijz. hoogleraar pensioenrecht en directeur Aegon Adfis).

Luister de podcast hier: https://soundcloud.com/aegon_zakelijk/het-pensioenakkoord-slaan-we-af-of-draaien-we-door