En door

Nieuws
geplaatst op 4-3-2019  

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de stekker getrokken wordt uit Mijnverzekeringenopeenrij. Een substantieel aantal aanbieders wilde er niet aan en – eerlijk is eerlijk – 8.000 klanten is ook wel wat mager. Hoewel iedereen er uiteraard het zijne van mag vinden, blijft in mijn ogen overeind staan dat elk initiatief dat beoogt meer duidelijkheid te scheppen voor de klant, waardering verdient. Gelukkig kan de klant nog wel altijd terecht bij (de online klantomgevingen van) zijn adviseur.  

Met Mijnverzekeringenopeenrij is het dus niet gelopen zoals gepland. Maar er zijn nog genoeg andere manieren om de klant met vernieuwing van dienst te zijn. Bijvoorbeeld door als aanbieder, serviceprovider en adviseur de efficiency binnen de keten te vergroten en aansluiting te zoeken bij Aplaza. De voordelen hiervan zijn evident: nooit meer dubbele invoer, lagere kosten, minder kans op fouten en daardoor meer tijd om te investeren in service en het verbreden van vakkennis. Eind vorig jaar zijn we daarom samen met Aplaza een campagne gestart om meer Adfiz-leden aan te sluiten op dit platform. Tegelijkertijd wijzen we aanbieders en serviceproviders er continu op om te blijven investeren in Aplaza. 

Een efficiëntere keten bereiken we ook door de drempels op te ruimen die het delen van noodzakelijke klantgegevens in de weg staanHet is volkomen begrijpelijk én goed dat aanbieders – na de aanscherping vanuit de AVG – zorgvuldig zijn met het delen van persoonsgegevens van klanten. Maar je kunt hier ook in doorslaan door te stellen dat de klant daarvoor expliciet toestemming moet geven. Of door te eisen dat de adviseur een verwerkersovereenkomst sluit met de werkgevers die hij vertegenwoordigt. Voor beide eisen bestaat geen wettelijke grondslag. Sterker nog: ze zijn in strijd met de bepalingen uit de Wft die aanbieder en adviseur verplichten elkaar over en weer in staat te stellen de klant goed te bedienen. We zijn hierover in gesprek met zowel aanbieders als de Autoriteit Persoonsgegevens en we gaan dit oplossen.    

Niet bij de pakken neerzitten bij de eerste de beste tegenslag of hindernis. Het is een cliché van jewelste, maar het is wel het beste advies om vooruit te komen. Willen we het vertrouwen van de klant in onze sector opkrikken, dan moeten we blijven investeren in een efficiëntere keten, want dat is pas écht in het belang van de klant. Nu Mijnverzekeringenopeenrij stopt, komen daar weer extra middelen en tijd voor vrij. Dus wat mij betreft is het mouwen opstropen en door naar een nieuwe stap in de goede richting.