Eindelijk fiscale gelijkschakeling tweede en derde pensioenpijler

Nieuws
geplaatst op 18-9-2019  

Het kabinet heeft in de miljoenennota aangekondigd om de fiscale facilitering van het sparen voor pensioen binnen de derde pensioenpijler gelijk te trekken met de tweede pensioenpijler. Deze maatregel geeft meer mogelijkheden om via de derde pijler (aanvullend) voor pensioen te sparen.

Zelfstandigen krijgen hierdoor meer mogelijkheden om een pensioen via de derde pijler op te bouwen. Deze groep is voor de pensioenopbouw voor de pensioenopbouw in beginsel volledig aangewezen op de derde pijler. De gelijkschakeling betekent dat de huidige beperking van de inhaalmogelijkheid om pensioen op te bouwen binnen de derde pijler wordt geschrapt. Wij hebben hiervoor gepleit in ons Position paper ‘Vernieuwd pensioenstelsel voor toereikende pensioenen’(pag. 7/8). Ook in gesprekken met (politieke) stakeholders hebben we voor de gelijkschakeling gepleit.

In de begrotingstukken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blikt het kabinet vooruit gegeven het pensioenakkoord. Het kabinet benoemt de volgende zaken:

  • De AOW-leeftijd zal in 2020 en 2021 op 66 jaar en 4 maanden blijven. Sociale partners worden in de gelegenheid gesteld om op sectoraal niveau afspraken te maken over duurzame inzetbaarheid.
  • De AOW-leeftijd stijgt in 2022 naar 66 jaar en 7 maanden en in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden. In 2027 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Met ingang van 2025 wordt de ontwikkeling van de AOW gekoppeld aan de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. De koppeling van de pensioenrichtleeftijd zal op gelijke wijze worden aangepast.
  • De stuurgroep die de afspraken uit het Pensioenakkoord verder uitwerkt rapporteert periodiek aan de Tweede Kamer. Voor het eerst nog dit najaar.
  • Ambitie van het kabinet is begin 2021 de wet- en regelgeving voor vernieuwing van het pensioenstelsel bij de Tweede Kamer in te dienen. Het nieuwe wettelijke en fiscale kader kan dan per 2022 in werking treden.
  • Het kabinet streeft ernaar het wetsvoorstel om een bedrag ineens op de pensioendatum op te nemen medio 2020 in te dienen bij de Tweede Kamer.
Categorien: Pensioenen